Management consultancy

Heeft u hulp nodig bij het besturen van uw IT-diensten, landschap of organisatie? Wij helpen u met het definiëren van de juiste KPI's, beleid en strategie om uw diensten, landschap en organisatie onder controle te houden.

Business process alignment

Inzicht in de aard van uw bedrijfsprocessen is essentieel voor de ontwikkeling van IT-diensten. Wij voeren een analyse uit op uw bedrijfsprocessen (BPM) en zorgen voor een goede afstemming met de IT-dienstverlening. Op deze manier ondersteunen IT-diensten uw bedrijf efficiënt.

 

 

 

Enterprise architectuur

Wij bouwen de juiste IT-strategie voor uw bedrijf door gebruik te maken van enterprise architectuur. We hebben het TOGAF-raamwerk en de Archimate standaarden geadopteerd om de huidige en gewenste toekomstige status van uw bedrijf en IT-diensten te beschrijven. Wij bieden u een lange termijn roadmap na het identificeren van de hiaten tussen de huidige en de gewenste toekomstige staat van uw IT-diensten, landschap en organisatie. Op deze manier bieden IT-diensten effectieve en efficiënte ondersteuning t.a.v. uw bedrijfsdoelstellingen.

Solution architectuur

Het ontwikkelen van een goede software- of infrastructuuroplossing kan een ontmoedigende taak zijn. Onze solutionspecialisten hebben uitgebreide ervaring met het ontwerpen van oplossingen voor uw bedrijf. Wij houden rekening met alle aspecten bij het ontwerpen van de juiste oplossing voor uw bedrijf zoals: juridisch, compliance, technisch, beschikbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid, standaarden, interoperabiliteit, etcetera. Onze software- en infrastructuuroplossingen zijn toekomstbestendig!

Business applicaties

Wij verstrekken advies over uw applicatielandschap. Wij beoordelen uw gehele landschap en bepalen de juiste balans tussen standaard of op maat gemaakte applicaties ter ondersteuning van uw organisatie. Ook adviseren wij over de integratie van uw bedrijfsapplicaties, zodat deze beter met elkaar samenwerken. Als eindresultaat bieden applicaties betere ondersteuning voor uw bedrijfsprocessen.

Security

Wij helpen uw bedrijf gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van beveiliging. Door uw processen, IT-landschap, organisatie en juridische context grondig te analyseren, zorgen wij voor de juiste maatregelen om uw bedrijfs- en bedrijfsinformatie te beschermen. Wij bieden zowel technische als procesgerichte maatregelen om de beveiliging te beheersen.

Operational management

Wij helpen om de IT-omgeving goed voor u te laten werken. Wij maken gebruik van ITIL-gebaseerde processen zoals incident management, request fulfilment, problem management, IT operations control, applicatie- en technisch beheer. Ook gebruiken we de servicestrategie en ontwerpprocessen om binnenkomende verzoeken van uw bedrijf adequaat te behandelen. Ons CSI (Continual Service Improvement) proces zorgt voor een constante kwaliteit van de IT-dienstverlening. Veranderingen worden op een gecontroleerde manier uitgevoerd door middel van ons servicetransitieproces.

Project management

Onze gecertificeerde projectmanagers (PMP/PRINCE2) zijn in staat om de meest complexe projecten te managen. Wij maken een gedegen analyse van uw projectdoelstellingen en zorgen voor de gehele projectlevenscyclus. Onze project experts zijn goed opgeleid om projecten op te delen in goed beheersbare onderdelen. Dit biedt goede controle over de planning van het project, het budget en de kwaliteit van de te leveren producten. Wij zorgen ook voor een gezonde projectorganisatie. De uitvoerende, senior supplier en senior user rollen zijn altijd goed gedefinieerd om een goed projectbeheer te waarborgen.

Programma management

Onze visie is dat programma's gebruikt dienen te worden voor brede veranderingen binnen een organisatie. Bij voorkeur gedreven door hogerliggende (bedrijfs)doelstellingen. Onze architecten en business analisten kunnen de juiste drijfveren vinden om een verbeter- of veranderprogramma voor uw bedrijf op te zetten. Daarna definiëren we een programma dat zorgt voor een bepaalde uitkomst waarbij de organisatie, processen, diensten of technologie in een gewenste staat worden gebracht. Het gebruik van programma's helpt uw bedrijf om op een verantwoorde, gecontroleerde en efficiënte manier te transformeren. Onze programmamanagers zorgen uiteindelijk voor het realiseren van het gewenste resultaat

Contract management

Onze experts kunnen u helpen de processen en procedures van contractmanagement te standaardiseren. Bijvoorbeeld door het opstellen van consistente contractvoorwaarden en een contractgovernanceproces. Met onze aanpak geven wij u beter inzicht in uw contractuitgaven en bieden we de juiste KPI's om de prestaties van uw leveranciers te controleren.

 

 

Financial management

Wij kunnen u helpen met het identificeren van de kostenstructuren en "triggers" binnen uw gehele IT-omgeving (mensen, processen en technologie). Na een gedegen analyse kunnen wij u begeleiden bij het verder verbeteren van de kostenbeheersing. We kunnen kostenbesparende programma's voor de korte of lange termijn definiëren. Onze architecten kunnen u helpen met het opstellen van nieuwe IT-strategieën om de kostenbeheersing naar de toekomst toe nog verder te verbeteren.

 

Security management

Vind u het uitdagend om de controle te houden over uw IT-beveiliging? Onze experts kunnen u helpen om uw bedrijf veilig te houden. Wij bieden begeleiding bij het beperken van eventuele beveiligingsgerelateerde risico's voor uw organisatie. Van het uitvoeren van zgn. kwetsbaarhedenscans of penetratietesten op uw IT-landschap tot de implementatie van een ISMS-raamwerk voor het beheersen en controleren van alle beveiligingsgerelateerde processen. Ook kunnen wij u helpen om te conformeren aan standaarden, of wet- en regelgevingen zoals PCI DSS, HIPAA, ISO/IEC 2700x, AVG.

Business continuity management

Het managen van bedrijfscontinuïteit vanuit een IT-perspectief kan uitdagend en kostbaar zijn als u niet de juiste beslissingen neemt. Onze experts kunnen u adviseren over bedrijfscontinuïteitsstrategieën voor uw kernprocessen. Wij stemmen uw bedrijfskritische processen zorgvuldig af op het IT-landschap. Met deze aanpak kunnen we de continuïteit van uw bedrijf efficiënt verhogen door alleen maatregelen te nemen op de IT-systemen die deze kritische processen ondersteunen. Op deze manier wordt uw IT-budget ook efficiënter besteed.

Rapportage systemen

Wij kunnen u de juiste inzichten geven in uw bedrijfsgegevens. Ook kunnen wij u helpen bij het identificeren van belangrijke stuurinformatie voor uw organisatie en het bouwen van de juiste stakeholder georiënteerde dashboards. Onze consultants begeleiden u bij het identificeren van uw belangrijkste "data assets" en KPI's.

 

 

 

Big data

Wij kunnen u helpen uw data efficiënter en effectiever te gebruiken. Het beheren en correct gebruik van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data wordt steeds complexer voor organisaties. Daarom bieden wij big data strategieën om de controle over uw data terug te geven. Na het opzetten van een goede big data strategie, kunnen gegevens worden geanalyseerd op inzichten die leiden tot betere beslissingen en strategische bedrijfsverplaatsingen. Big data kan uw bedrijfsvoering aanzienlijk verbeteren!

Machine learning

Bent u er klaar voor om de talloze mogelijkheden van machine learning te omarmen? Machine learning kan uw organisatie bijvoorbeeld ondersteunen in verschillende werkprocessen of u adviseren over het nemen van de juiste beslissingen. Enkele use cases zijn: detecteren van afwijkingen, opstellen van prognoses, verstrekken van aanbevelingen, planning, procesautomatisering, taalverwerking, geluids- en beeldverwerking. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Wij kunnen u helpen met het identificeren van de gebieden waar machine learning nuttig kan zijn voor uw organisatie!

I

Website ontwikkeling

We hebben een breed team van ontwikkelaars gespecialiseerd in alle aspecten van webontwikkeling. Wij ondersteunen (maar zijn niet beperkt tot) de volgende talen, frameworks en databases: PHP, JAVA, HTML, CSS, Jquery, C#, VB, Python, Go, JavaScript, Ruby, MySQL, MariaDB, Oracle, MS SQL, Wordpress, Drupal, Joomla, Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Symfonie, Vue, React, Angular enzovoort.

I

Mobile app ontwikkeling

Wij kunnen verschillende soorten Android en IOS apps ontwikkelen voor uw organisatie. Van een eenvoudige app die basisinformatie of diensten levert tot een geavanceerde app die uw gebruikers of klanten helpt bij het nemen van beslissingen of (machine learning ondersteund) begeleiding. Onze apps bieden naadloze ondersteuning voor uw kernprocessen of taken terwijl u onderweg bent!

I

E-commerce

Wij ondersteunen diverse e-commerce platforms, een paar voorbeelden zijn: Magento, Woocommerce, Prestashop, Zen Cart, OpenCart, Shopify, BigCommerce, 3Dcart, Wix, enzovoort. Onze ontwikkelaars zijn in staat om een brede selectie van platformen en integraties te ondersteunen.

I

Embedded software

Wij kunnen u helpen bij het bouwen van de juiste embedded software voor de besturing van (industriële) machines of bedrijfsapparatuur. Van het aansturen van complexe, betrouwbare robots tot en met kleine functie-specifieke apparaten die een hoge stabiliteit vereisen. Wij bieden ondersteuning voor de volgende programmeertalen voor het bouwen en onderhouden van embedded software systemen: Montage, C/C+++, Python, JAVA, JavaScript.

I

UX en UI ontwerp

Het maken van applicaties die beter communiceren met uw gebruikers of klanten is de sleutel tot het succes van goede IT-diensten. Daarom hebben we experts die de beste gebruikerservaring (UX) voor applicaties identificeren. Na het identificeren van de juiste behoeften zullen onze gebruikersinterface (UI) ontwerpers zorgen voor de daadwerkelijke implementatie van de gewenste gebruikerservaring.

I

Enterprise applicatie integratie

Wij kunnen uw bedrijfsapplicaties waar nodig integreren op basis van uw zakelijke behoeften. Wij kunnen een Service Oriented Architecture (SOA) strategie voor uw applicatielandschap opstellen waarbij relevante bedrijfsinformatie wordt gedeeld tussen applicaties of via een Enterprise Service Bus (ESB), zoals: Microsoft Azure Service Bus of BizTalk, NetIQ, IBM Websphere, Tibco, Talend, SAP, webMethods, Fuse ESB, enz.)

I

Software testen

Wij kunnen functionele en niet-functionele testdiensten leveren voor uw softwareontwikkelingsprojecten. Onze testmethodologieën zorgen voor een beter resultaat van uw softwareontwikkelingstrajecten. Wij kunnen u helpen bij het identificeren van de juiste functionele en niet-functionele eisen die gedurende de gehele ontwikkelingscyclus moeten worden getest. Wij bieden ook geautomatiseerde testfaciliteiten waar zeer gestructureerde en frequente repetitieve tests nodig zijn.

ERP applicaties

Wij kunnen ondersteuning bieden voor een verscheidenheid aan ERP-systemen op de markt. Enkele voorbeelden van ERP-toepassingen die wij ondersteunen zijn: SAP, Microsoft Dynamics, Oracle JD Edwards, Sage, Syspro, Infor SyteLine, Enterprise IQ, Netsuite OneWorld, Epicor en IFS.

.

Informatiewerker applicaties

Wij bieden ondersteuning voor diverse cloud-gebaseerde informatiewerkers oplossingen zoals: Microsoft Office365 (bijv. SharePoint online, OneDrive, teams, groepen, PowerApps, flow, formulieren, grafieken, Skype, e-mail,....) Of Google G-Suite (bijv. e-mail, docs, sheets, slides, formulieren, site, site, keep, vault, apps,....)

Platform as a Service applicaties

Wij bieden ondersteuning voor diverse Microsoft of AWS gebaseerde PaaS-toepassingen op o.a. de volgende gebieden: AI, Machine Learning, Big Data, Analytics, Databases, Developer Tools, DevOps, Identity, Integration, Internet of Things (IoT), Management en Governance, Security, Web services.

Cloud computing

Is uw organisatie klaar om naar de cloud te migreren? Wij bieden ondersteuning bij de migratie van uw infrastructuur naar Microsoft Azure of AWS (IaaS) cloud-gebaseerde diensten. We beoordelen eerst grondig de geschiktheid van uw huidige infrastructuur en applicatielandschap. Daarna maken we een blauwdruk op hoofdlijnen om te kunnen vaststellen of er een business case is om bepaalde diensten (gefaseerd) naar de cloud te verplaatsen. Wij streven altijd naar een soepele en naadloze migratie zonder onderbrekingen voor uw bedrijf!

Datacenterbeheer en monitoring

Wij kunnen uw datacenter (leveranciersonafhankelijk) beheren op de volgende gebieden: opslag, netwerken, (geconverged) computing. Onze remote support diensten op deze gebieden zijn wereldwijd beschikbaar. Neem contact met ons op als er ondersteuning op locatie gewenst is. Ondersteuning op locatie is beperkt tot bepaalde regio's.

Applicatiebeheer en monitoring

Ons team kan de hele levenscyclus van het applicatiebeheer voor uw bedrijf beheren. Wij kunnen de volgende taken uitvoeren: software-updates, health-checks, capaciteitsmonitoring en -beheer, prestatiemonitoring, beheer en tuning, incidentafhandeling en herstel, wijzigings- en releasemanagement, versiebeheer, configuratiebeheer, technische ondersteuning, functionele ondersteuning.

IT service management

Wij bieden een breed scala aan IT-processen (van ITIL afgeleid) om uw IT-omgeving goed te beheren en te bewaken. Onze servicedesk is 24x7 beschikbaar (op aanvraag) om allerlei verzoeken van uw bedrijf te behandelen. Wijzigingen met betrekking tot IT-services worden op een zeer gecontroleerde manier uitgevoerd. Ons change-proces evalueert grondig de impact op de business voorafgaand aan het doorvoeren van een verandering. Onze Service Strategy en Service Design processen zorgen voor een uitgebalanceerd, kostenefficiënt en toekomstbestendig IT-serviceportfolio.

Security as a Service

Wij bieden Security as a Service voor uw gehele IT-omgeving. Onze service bestaat uit het periodiek beoordelen van uw IT-processen, structurele penetratietesten, het beoordelen van systeem- en applicatie kwetsbaarheden en het oplossen van beveiligingsproblemen. Wij kunnen ook periodiek beoordelen of uw IT-omgeving voldoet aan bepaalde normen (juridisch, ISO/IEC, PCI DSS,....) waaraan uw organisatie zich moet houden. Wij zorgen ofwel voor rapportering om eventuele problemen zelf op te lossen, of u kunt alles aan ons uitbesteden voor volledige ontzorging.

Share This