IT Crowdsource lanceert binnenkort een nieuw platform voor freelancers!

  • Robert Roos
  • May 20, 2022
  • 0

Werkplekmigratie

Voor een grote gemeentelijke klant met 900 gebruikers heeft IT Crowdsource het projectmanagement verzorgd voor de migratie naar een nieuwe ICT-werkplek. In eerste instantie is er direct aandacht besteed voor het aanscherpen van de opdracht zelf. Wij vinden het uitermate belangrijke dat de opdracht goed en duidelijk is geformuleerd. Dit zorgt ervoor dat projecten met de juiste gewenste uitkomsten gerealiseerd kunnen worden.

Er zijn heldere doelstellingen geformuleerd waaraan de nieuwe ICT-werkplek moet voldoen. Hierbij zijn een set aan functionele en niet-functionele eisen opgesteld die de basis vormen voor de vernieuwing van de ICT-werkplek. Bijvoorbeeld is er gekeken naar de prestatie-eisen van een aantal kernapplicaties binnen de organisatie. 

Er had een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden op het applicatielandschap waarna deze toepassing zijn overgebracht naar de nieuwe ICT-werkplek. De applicaties zijn vervolgens getest door functioneel beheerders, zgn. key-users en eindgebruikers zelf binnen de nieuwe ICT-werkplek. In de volgende fase was er een kleine pilot opgezet om de nieuwe werkplekvoorzieningen grondig te testen waarna de uiteindelijke migratie heeft plaatsgevonden.

Ook is de samenhang met andere lopende ICT-projecten waaronder een uitgebreide servermigratie in beeld gebracht zodat de hele transformatie gecontroleerd en vlekkeloos uitgevoerd kon worden. Gedurende de migratie heeft er ook een consolidatie plaatsgevonden van de bestaande applicaties. Dit heeft geresulteerd in een reductie van ca. 20% van applicaties die in gebruik waren.

Tijdens de uitrol is er ook de nodige aandacht besteed aan gebruikersadoptie. Er is onder andere een instructiefilm gemaakt waarmee eindgebruikers adequaat begeleid worden tijdens de overgang naar de nieuwe voorzieningen. Ook zijn er vraagbaken ingericht waarbij eindgebruikers terechtkunnen met vragen of eventuele problemen. Daarvoor is een tijdelijke professionele ICT-dienst met een oplossend vermogen die gebruikersvragen gedurende het project snel konden oppakken. 

De eindgebruikers hebben de transformatie als zeer positief ervaren waarbij de goede communicatie, behulpzaamheid en ondersteuning prevaleerden in de ontvangen reacties. 

IT Crowdsource geeft altijd veel aandacht aan de menselijke maat tijdens het uitvoeren van projecten. Dat maakt ons ook onderscheidend van andere ICT-diensverleners!

Wil je dit artikel delen?

Misschien vind je deze artikels ook leuk?

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *